วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เรียน AutoCAD 2013 พื้นที่การทำงาน

การ เรียน AutoCAD นั้นควรเรียนรู้พื้นที่การทำงานของโปรแกรมก่อน
ตั้งแต่ Version 2009 เป็นต้นมา เราสามารถกำหนดค่าพื้นที่การทำงาน (Workspace) ได้ดังนี้
โดยคลิ้กที่รายการ Workspace  จะปรากฎ list ดังภาพ1.Drafting & Annotation

2.3D Basics

3.3D Modeling

4.AutoCAD Classicไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น